รายการ ผู้จัด แนวเพลง
ลูกทุ่งหรรษา หนุ่มแม็ก เสียงเก่าเจ้าประจำ ลูกทุ่ง
วัฒนธรรมสัมพันธ์
อ.ประดิษฐ์ สรรพช่าง ลูกกรุง
ลำปางเขลางค์อาลัมภางค์ศึกษา
อ.ศักดิื์ ส.รัตนชัย กำเมือง
เทศบาลเขลางค์เพื่อชุมชน
เทสบาลเขลางค์ ดีเจต้อง ลูกทุ่ง
สนุกคิดกับศูนย์วิทย์ลำปาง ศูนย์วิทย์ลำปาง ดีเจทราย ลูกทุ่ง-สตริง
Enjoy English With Aj Ying
อ.อัจฉริยา คำมี สากล
LC Radio
ศูนย์ภาษา พี่จุ๊ พี่จอย สากล