วัน-เวลา

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์
07.00-07.30
ข่าวภาคเช้า-ข่าว-FM.97 MHz
07.30-08.00
08.00-08.30
แสงธรรมส่องทาง-ธรรมมะ-เทปธรรมมะ หลวงพ่อพุทธทาส
รายการพิเศษ
คืนความสุข
ธรรมมะ97 MHz
08.30-09.00
รายการ จากฟ้าสู่ดิน
09.00-09.30
ลูกทุ่งหรรษา- ลูกทุ่ง-หนุ่มแม็ก
09.30-10.00
10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-12.30
ข่าวภาคเที่ยง สวท.ลำปาง FM 97.0 MHz
12.30-13.00
13.00-13.30
วัฒนธรรมสัมพันธ์
อ.ประดิษฐ์
ผู้ว่าพบประชาช
 
13.30-14.00
14.00-14.30
คุยข่าวกาสะลอง
ดีเจเก่ง จตุพร
         
14.30-15.00
15.00-15.30
             
15.30-16.00
16.00-16.30
เวลาจอง สาขาวิชาการจัดการ
 
16.30-17.00
17.00-17.30
รายการ โลมา ลั้นลา รีบสัญญาณจากวิทยุศึกษา
   
17.30-18.00
18.00-18.30
รายการพิเศษ เดินหน้าประเทศไมย
18.30-19.00
19.00-19.30
ข่าวภาคค่ำ-ข่าว-FM.97 MHz
19.30-20.00
เพลงมาร์ช มหาวิทยาลัย
20.00-20.30
ลูกทุ่งราชภัฏ
รายการพิเศษ
คืนความสุข
ลูกทุ่งราชภัฏ
20.30-21.00
21.00-21.30
ลูกทุ่งราชภัฏ
21.30-22.00