- เกียรติบัตรจากการประกวดจัดทำมิวสิกวีดีโอ เพลง "จี๊ดใจ" ต่อต้านยาเสพติด

- เกียรติบัตรจากการประกวดหนังสั้น "รักปลอดภัย ในวัยสดใส"

- เกียรติบัตรจากการประกวดภาพถ่าย "ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน"

- เกียรติบัตรจากการประกวดคำขวัญ "การอนุรักษ์ช้างไทย และสิ่งแวดล้อม"