รายการ วิถึคนเมือง วันที่ 4 และ 8 มิถุนายน 2555
ออกอากาศ ทุกวันจันทร์และวันศุกร์ เวลา 13.00 น.-14.00 น.
ออกอากาศซ้ำ (Rerun) วันจันทร์และวันศุกร์ เวลา 21.00 น.-22.00 น.
 
รายการ LC Radio วันที่ 6 มิถุนายน 2555
ออกอากาศ ทุกวันพุธ เวลา 16.00 น.-18.00 น.
ออกอากาศซ้ำ (Rerun) วันอาทิตย์ เวลา 20.00 น.-22.00 น.
 
รายการ เทศบาลเมืองเขลางค์นครเพื่อชุมชน วันที่ 6 มิถุนายน 2555
ออกอากาศ ทุกวันพุธ เวลา 13.00 น.-14.00 น.
ออกอากาศซ้ำ (Rerun) วันพุธ เวลา 21.00 น.-22.00 น.
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม คน