รายละเอียดการรับสมัครนักจัดรายการ
F.M.105.5 MHz

1 นักศึกษา
- รับสมัครนักศึกษาทุกเอก ทุกสาขา
- มีใจรัักในการจัดรายการวิทยุ และมีความรับผิดชอบ
- มีเวลาว่างตรงกับชั่วโมงว่างของสถานี ( ตรวจสอบชั่วโมงว่างที่นี่ )
- สมัครด้วยตนเองที่สถานี ใกล้กับตึก 36 คณะวิทยาการจัดการ

2 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
- รับสมัครหน่วยงานภายในทุกหน่วยงาน ที่ต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์     ข่าวสาร กิจกรม และสาระความรู้สู่ชุมชน
- สามารถร่วมจัดรายการได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง
   หรือตามที่หน่วยงานท่านต้องการ
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ภายใน 5513

3 หน่วยงานภายนอก
- เป็นองค์กร ชุมชน สมาคมหรือหน่วยงานอื่นใดที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบ
   ของธุรกิจการค้าที่แสวงหาผลกำไร
- แจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรมาที่
               วิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
               119 หมู่ 9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

จำนวนผู้เข้าชม คน