เข้าสู่หน้าหลัก
     | หน้าแรก | ประวัติความเป็นมา | โครงสร้าง | หลักสูตร | บุคลากร |                                                                                

 


 

 

 

แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลศิษย์เก่า
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ชื่อ-สกุล :

*
ชื่อเล่น :
*
รุ่นที่ :
*
รหัสนักศึกษา :
วันเกิด :
ที่อยู่ปัจจุบัน :


*
โทรศัพท์ :
*
อีเมล :
ที่ทำงานปัจจุบัน :


*
ตำแหน่งงาน-หน้าที่ :
*
ความรู้ที่ได้จากการเรียน :
นำไปใช้ในการทำงาน :
อย่างไรบ้าง :
ความประทับใจ :
ที่มีให้กับนิเทศศาสตร์ :
ฝากถึงรุ่นน้อง :
   
ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบด้วยครับ

 

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100