ผลการประกวดแข่งขันพิธีกรมืออาชีพ “Comm Arts  LPRU MC Search 2014"
      เมื่อเวลา 13:00 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จัดโครงการ ประกวดแข่งขัน “Comm Arts LPRU MC Search 2014” ณ ห้องธัญกร ชั้น 1 อาคาร36 คณะวิทยาการจัดการ โดยมีคณะกรรมการที่มากด้วยประสบการณ์ให้เกียรติเป็นผู้ตัดสินการประกวด และผู้ที่คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ1ไปคือ น.ส.รัตติกาล สำเนียง และนายอนุพันธุ์ ใจแก้ว ซึ่งบรรยากาศการประกวด MC Search 2014 เป็นไปอย่างคึกครึนและได้รับความสนใจอย่างคับคลั่ง.